Logo Rechtsanwaltskanzlei Hahnewald

Wir beraten und vertreten tschechische Mandanten in deutschen und deutsch-tschechischen Rechtsfällen.

 Naše advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby i v českém jazyce. Jsme Vám k dispozici mimo jiné v následujících právních odvětvích: pracovní právo, smluvní právo,  dopravní právo a dědická řízení. Zastoupíme Vás před německými soudy a správními orgány a budeme za Vás jednat s Vaší protistranou v Německu.

 Naše služby můžete využít například v následujících situacích:

 Pracovní právo

  • Jako český zaměstnanec v Německu (např. výpověď, spor o mzdu)
  • Při vysílání českých pracovníků na území Německa

 Smluvní právo 

  • Příprava a projednání německých smluv (zastupování a konzultace v českém jazyce při jednáních o uzavření, změně nebo ukončení smluv, právní analýzy a revize)
  • Například pracovní smlouva, kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, úvěry, smlouva s telefonním operátorem a další
  • Příprava, revize a úpravy smluv včetně obchodních podmínek pro české podnikatele v Německu
  • Vymáhání pohledávek v Německu soudní i mimosoudní cestou, evropský platební příkaz

 Dopravní právo

  • Uplatňování nároku na náhradu škody po dopravní nehodě v Německu
  • Obhajoba v trestním řízení či zastoupení v rámci správního řízení o přestupku v dopravě, zákaz řízení motorových vozidel na území Německa

 Dědické právo 

  • Při vypořádávání pozůstalosti v Německu
  • Příprava závěti a řešení otázek s tím spojených. Například majetek a nemovitosti v České republice i v Německu, odkázání podílu ve společnosti, řešení dědického  nástupnictví – pokračování živnosti

 S důvěrou a v českém jazyce se na nás můžete obrátit přes e-mail, nebo si sjednat  termín s advokáty Kotoučovou a Hahnewaldem.

 e-mail: Kanzlei@RA-Hahnewald.de ; tel: +49 (0) 351 265 66 69 

Erste Beratung
Sprechen Sie uns an
Telefon

0351 - 265 66 69

Anrufen
Postanschrift

Striesener Straße 47, 01307 Dresden

(am Fetscherplatz)

Navigieren
Online Mandats-Aufnahme

Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Rechtsangelegenheit nutzen Sie am besten die Online Mandats-Aufnahme ("unsere OMA").

"OMA" Starten